Calidade

No curso 2004/2005 o colexio Sagrada Familia iniciou o deseño e a posta en marcha dun sistema de calidade que permitiu acadar, ao ano seguinte, a certificación ISO 9001:2000. Dende entón, véñense pasando anualmente auditorías de carácter interno e externo e, na actualidade, o centro conta coa certificación de calidade ISO 9001:2008.

Porén, a certificación non é a meta, senón que o sistema de calidade implantado compromete a o colexio e a todo o seu persoal a unha mellora continua baseada na planificación, medición e revisión das súas accións.