Misión, Visión, Valores


A Misión

No Colexio Sagrada Familia colaboramos coas familias, a sociedade e a igrexa na tarefa da educación cristián. Ofrecemos:

  • Educación en valores
  • Calidade de ensinanza
  • Atención personalizada


A Visión

Desexamos axudar os nosos alumnos/as a que sexan persoas felices, activas e responsables, que desenvolvan as súas capacidades persoais para que as poñan ó servizo dos demais.

Queremos lograr que os alumnos/as dialoguen, pensen, elixan e que actúen con valores. Que sexan responsables e se esforcen no seu traballo diario. Que gocen facendo o ben e que sexan solidarios/as.Os Valores

O proxecto educativo e a tradición pedagóxica filipense susténtase nos seguintes principios:

  • Vivencia dos valores humanos e evanxélicos
  • Educación integral para os nosos alumnos/as
  • Ensinanza actualizada e con visión de futuro
  • Compromiso social co noso mundo