Organización


EQUIPO DIRECTIVO – XUNTA PERMANENTE
Directora Titular Dª Mª Carmen Gaite Pastor
Directora Pedagóxica Dª Juliana Garrido Pérez
Secretario do centro D. Juan-Jesús Pesado del Río
Xefe de Estudos de Secundaria Dª Ana Isabel Buceta Otero
Xefa de Estudos de Infantil - Primaria Dª Mª José Abalo Villaverde
Responsable de Pastoral Dª Ana Bugallo Rodiño

OUTRAS RESPONSABILIDADES DE COORDINACIÓN E XESTIÓN
Orientadora do centro Dª Carmen Bea Pérez
Coordinador do Equipo de Calidade D. Rubén Ribas Vidal
Responsables da Administración Dª M. Carmen Gaite Pastor
Dª Miriam Ferradáns Padín

ASOCIACIÓNS
Laicos Filipenses
Antiguos alumnos

CONSELLO ESCOLAR
Presidenta Juliana Garrido Pérez
Representantes da Titularidade Mª Carmen Gaite Pastor
Mª Angélica Michalland Byxbee
Mª Dolores Muñiz Fernández
Representantes do profesorado Myriam Torrado García
Mª Loreto Blanco Rodríguez
Carmen Bea Pérez
Carlos de Rada Torrado
Representantes de pais Mª de los Ángeles García Esteban
Ángela Nogueira Portela
Ángela Padín Martínez
José Barcala Rebollido
Representantes de alumnos Miguel Ángel Bayón Rolo
Pablo Rubianes Paz
Representante de Persoal de Administración e Servizos Mª Luz García Coira