Organización


EQUIPO DIRECTIVO – XUNTA PERMANENTE
Directora Titular Dª Mª Carmen Gaite Pastor
Directora Pedagóxica Dª Juliana Garrido Pérez
Secretario do centro D. Juan-Jesús Pesado del Río
Xefe de Estudos de Secundaria Dª Ana Isabel Buceta Otero
Xefa de Estudos de Infantil/Primaria Silvia Martínez Palacín
Responsable de Pastoral Silvia Martínez Palacín

OUTRAS RESPONSABILIDADES DE COORDINACIÓN E XESTIÓN
Orientadora do centro Dª Carmen Bea Pérez
Coordinador do Equipo de Calidade Diego Negro Rodríguez
Responsables da Administración Dª M. Carmen Gaite Pastor
Dª Miriam Ferradáns Padín
Responsable COVID Silvia Martínez Palacín

ASOCIACIÓNS
Laicos Filipenses
Antiguos alumnos

CONSELLO ESCOLAR
Presidenta Juliana Garrido Pérez
Representantes da Titularidade Mª Carmen Gaite Pastor
Silvia Martínez Palacín
Mª Dolores Muñiz Fernández
Representantes do profesorado Carmen Bea Pérez
Carlos de Rada Torrado
Paz Romagnoli Gil
Paula Manteca Ramos
Representantes de pais Maitane García Acosta
Carolina Guerra Rivas
José Mª Nalgo Sánchez
Representantes de alumnos Manuel Pita Bea
Pablo Iván Bernárdez Pedreira
Representante de Persoal de Administración e Servizos Marina Salgado García de Quirós